Hotline : 0909885247 Email : cskh.azone@gmail.com

NÓNG: Từ giờ ngân hàng ĐƯỢC PHÉP PHÁ SẢN, người gửi tiền phải biết những điều này để không bị MẤT TRẮNG

05:43 PM 01/10/2018

Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi đã chính thức có hiệu lực thi hành theo đó cho phép các ngân hàng yếu kém được phép phá sản. Tuy nhiên vấn đề đảm bảo quyền lợi người gửi tiền khi ngân hàng phá sản sẽ như thế nào thì vẫn chưa được đề cập đến khiến dư lu

Xem thêm 19,951

Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

08:06 AM 19/05/2018

Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Xem thêm 19,917

Luật phòng cháy chữa cháy 2001

08:03 AM 19/05/2018

Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng cháy và Chữa cháy

Xem thêm 19,730