SPRING INT PUTTY-NEW

SPRINGINTPUTTY-NEW

301,950 đ

Màu sắc : Trắng
Độ phủ lý thuyết, trong khoản: 1.0-1.3M2/kg/lớp
Dùng cho nội thất, dẻo, màng bột mịn, trét nhẹ tay

Website giới thiệu sản phẩm của nhà máy, chúng tôi không bán lẻ, vui lòng liên hệ các nhà phân phối mà bạn biết. Cám ơn quý khách.