Hotline : 0909885247 Email : cskh.azone@gmail.com

Đất quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ?

Ngày đăng: 11:13 AM 04/10/2018 - Lượt xem: 17871

Đất quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ?

(Thứ Hai, 01/10/2018 | 19:00)

Cụm từ “đất quy hoạch treo” không còn xa lạ với mỗi chúng ta. Vậy theo quy định pháp luật hiện hành, người dân sở hữu đất quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ hay không?
dat quy hoach treo
Đất quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ?

 

Thế nào gọi là “đất quy hoạch treo”?

Căn cứ khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013, trong trường hợp đất thuộc diện quy hoạch đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thì người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất của mình. Còn nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013, đối với phần đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã công bố thu hồi quy hoạch mà sau 3 năm vẫn không thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ và công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ quyết định thu hồi đất này, hoặc chuyển mục đích sử dụng đối với phần diện tích đất trong kế hoạch.

 

dat quy hoach treo co duoc cap so do

 

Vậy, cụm từ “đất quy hoạch treo” có thể hiểu là những khu đất được cơ quan nhà nước lên dự án quy hoạch, nhằm sử dụng cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể, đã công bố sẽ thu hồi đất, song, sau hơn 3 năm dự án vẫn không được thực hiện, cũng không điều chỉnh hoặc có quyết định hủy bỏ quy hoạch.

 

Đất quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ?

Theo quy định khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đối với trường hợp nhận được thông báo hoặc quyết định thu hồi đất, người sử dụng đất sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho phần diện tích đất thể hiện trong dự án quy hoạch.

 

dat quy hoach treo co duoc cap so do

 

Ngoài ra, cũng theo khoản 3 Điều 49 luật Đất đai 2013 nêu trên, trường hợp đã nhận thông báo thu hồi đất nhưng sau 3 năm vẫn chưa có quyết định thu hồi, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và công bố điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất.

Thể theo đó, khi quyết định hủy bỏ thu hồi đất được công bố, người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích đất ghi trong dự án quy hoạch, thu hồi. Tóm gọn lại, đất quy hoạch treo chỉ có thể được cấp sổ đỏ khi đã có công bố chính thức về việc hủy bỏ thu hồi đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

MuaBanNhaDat theo TBKD