Hotline : 0909885247 Email : cskh.azone@gmail.com

Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN AZONE (sau đây gọi là "chúng tôi") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và bảo đảm rằng Dữ liệu Cá Nhân của quý vị được bảo vệ trong các hoạt động kinh doanh bán lẻ của chúng tôi. Chính Sách về Quyền Riêng Tư nhằm giúp khách hàng đã đăng ký và sử dụng nền tảng AZONE hiểu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị và đảm bảo rằng các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao, bảo mật và truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị tuân thủ pháp luật Việt Nam.

 • Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này được cập nhật lần cuối vào Ngày Hiệu Lực.
 • Định nghĩa

Theo Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các từ và cụm từ sau sẽ có ý nghĩa sau đây:

2.1. “Ngày Hiệu Lực” tức là ngày 09/12/2020

2.2. “Ứng Dụng Của Chúng Tôi” có nghĩa là ứng dụng di động được vận hành bởi chúng tôi.

2.3. “Hotline Dịch Vụ Khách Hàng Của Chúng Tôi” là (các) số đường dây nóng được cung cấp trên Trang Web Của Chúng Tôi hoặc Ứng Dụng Của Chúng Tôi.

2.4.  “Các Thương hiệu Liên Kết Của Chúng Tôi” có nghĩa là các thương hiệu có sản phẩm được AZONE hợp tác kinh doanh và phân phối.

2.5.  “Các Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi” có nghĩa là các Đại lý, Nhà Phân Phối, Cộng Tác Viên đã đăng ký hợp tác kinh doanh cùng Chúng tôi.

2.6.  “Chương Trình/Quyền Lợi Dành Cho Khách Hàng” có nghĩa là chương trình/quyền lợi dành cho khách hàng được đưa ra bởi chúng tôi.

2.7.   “Hệ Thống Showroom Của Chúng Tôi” bao gồm các Showroom/cửa hàng đã đăng ký kinh doanh cùng chúng tôi, các cửa hàng trực tuyến hoạt động thông qua Trang Web Của Chúng Tôi hoặc Ứng Dụng Của Chúng Tôi và các hình thức cửa hàng khác mà chúng tôi có thể vận hành theo thời gian (bao gồm cả trực tuyến và ngoại tuyến).

2.8.   “Dữ Liệu Cá Nhân” có ý nghĩa như được định nghĩa theo pháp luật áp dụng của Việt Nam.

2.9.  “Ứng dụng Của Chúng Tôi” tức là AZONE.

2.10.  “Khách Hàng Đã Đăng Ký” hoặc “Thành Viên” có nghĩa là khách hàng của chúng tôi mà đã đăng ký một tài khoản tại Ứng Dụng Của Chúng Tôi hoặc Trang Web Của Chúng Tôi hoặc Chương Trình Dành Cho Khách Hàng của chúng tôi.

 

Dữ Liệu Cá Nhân: các dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do thu thập

 • Để quý vị trở thành một Khách Hàng Đã Đăng Ký và tận hưởng các sản phẩm cũng như dịch vụ khác nhau của chúng tôi, quý vị cần cung cấp cho chúng tôi một số Dữ Liệu Cá Nhân thiết yếu như được nêu tại thời điểm thu thập. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm các thông tin khác để giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm. Các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, độ tuổi, ưu tiên mua sắm và sở thích của quý vị.
 • Chúng tôi sẽ có quyền thu thập, giữ, xử lý và/hoặc sử dụng, Dữ Liệu Cá Nhân trong từng trường hợp cho các mục đích như được quy định trong, và phù hợp với Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này. Nếu quý vị không thể hoặc không muốn cung cấp cho chúng tôi một cách đầy đủ và chính xác Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi có thể không cung cấp hoặc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý vị.

 

Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

 • Quý vị đồng ý rằng Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi và tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng Của Chúng Tôi, Trang Web Của Chúng Tôi và/hoặc Chương Trình Dành Cho Khách Hàng Của Chúng Tôi có thể được chúng tôi sử dụng và lưu trữ để:

5.1.  Xử lý yêu cầu đăng ký trở thành Khách Hàng Đã Đăng Ký của quý vị;

5.2.  Cung cấp cho quý vị dịch vụ của chúng tôi;

5.3.  Thực hiện việc quản lý, vận hành, và bảo trì thông thường của Ứng Dụng Của Chúng Tôi, Trang Web Của Chúng Tôi và/hoặc Chương Trình dành cho Khách Hàng Của Chúng Tôi;

5.4.  Cung cấp cho quý vị thông tin thường xuyên từ chúng tôi, bao gồm chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các lợi ích liên quan;

5.5.  Cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu;

5.6.  Xử lý đơn đặt hàng của quý vị cho các giao dịch mua hàng tại Ứng Dụng Của Chúng Tôi, bao gồm xác minh thông tin chi tiết/trạng thái về việc thanh toán của quý vị và sắp xếp giao hàng;

5.7.  Thực hiện các chương trình khuyến mãi, bốc thăm giải thưởng, trò chơi hoặc cuộc thi mà quý vị đã tham gia;

5.8.  Thực hiện phân loại và phân tích dữ liệu để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc điểm và hành vi mua hàng của quý vị và cung cấp các dịch vụ khác phù hợp hơn với nhu cầu của quý vị, và hỗ trợ chúng tôi trong việc lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm;

5.9.  Thiết kế dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản phẩm hay dịch vụ hiện được cung cấp bởi chúng tôi, Các Thương hiệu Liên Kết Của Chúng Tôi hay Các Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi.

5.10.  Phân tích hành vi tổng hợp;

5.11.  Điều tra các khiếu nại, các giao dịch đáng ngờ và nghiên cứu cải tiến dịch vụ;

5.12.  Phòng ngừa hoặc phát hiện tội phạm; và

5.13.  Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật.

 • Với sự đồng ý hoặc dấu hiệu không phản đối của quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị để tiếp thị cho quý vị (qua bưu điện, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn hoặc phương tiện khác dù hiện đã được biết hay sẽ có trong tương lai) về các ưu đãi và khuyến mãi từ chúng tôi, Các Thương hiệu Liên Kết Của Chúng Tôi hay Các Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi và các thương nhân là bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ và lợi ích cho quý vị.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển giao (cho dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho:
 • Các Thương hiệu Liên Kết Của Chúng Tôi và/hoặc Các Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi; và
 • các đại lý hoặc nhà thầu của chúng tôi dưới nghĩa vụ giữ bảo mật, các bên mà cung cấp dịch vụ quản lý, kiểm tra tín dụng, xử lý thanh toán, xử lý dữ liệu, nghiên cứu và tiếp thị, phân phối, viễn thông, chuyên môn hoặc các dịch vụ tương tự khác cho chúng tôi cho các mục đích được đề cập trong điều 5 và 6 ở trên.
 • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và chuyển giao (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) cho bất kỳ người nhận chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển giao trên thực tế hoặc đề xuất của các quyền của chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị liên quan đến việc tái cơ cấu hoạt động bán lẻ và/hoặc sáp nhập của chúng tôi (như giữa chúng tôi và bên thứ ba), bán, hoặc chuyển nhượng (dù là tài sản hay cổ phần, toàn bộ hoặc một phần), để sử dụng, giữ, xử lý, hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó cho các mục đích được đề cập trong điều 5 và 6 ở trên.

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

Trong các điều khoản và điều kiện này, “Công Ty” hoặc “chúng tôi” sẽ có nghĩa là CÔNG TY CỔ PHẦN AZONE  và “Khách Hàng” có nghĩa là bất kỳ người, hãng, công ty hoặc tổ chức nào đặt hàng với Công Ty. Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi sử dụng Ứng Dụng Của Chúng Tôi. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng Của Chúng Tôi hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng, quý vị thỏa thuận rằng quý vị đã đọc các điều khoản và điều kiện này và quý vị chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện này.

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.  Quý vị đồng ý rằng Công Ty bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào, theo quyền quyết định của riêng Công Ty, bằng cách đăng bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên lên Ứng Dụng Của Công Ty mà không phải đưa ra thông báo trước và riêng biệt.

2.  Việc quý vị tiếp tục sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của trang web sau khi sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện này được đăng sẽ được xem là sự xác nhận và chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên thì lựa chọn duy nhất của quý vị là ngừng sử dụng Ứng Dụng.

3.  Quý vị đồng ý và cam kết KHÔNG: (i) đăng tải, quảng bá hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua Ứng Dụng mà hoặc có thể mang tính phản cảm, khiếm nhã, phỉ báng hoặc không được phổ biến một cách hợp pháp theo pháp luật được áp dụng hoặc quý vị biết hoặc có lý do để nghi ngờ là có chứa bất kỳ virus hoặc thành phần gây hại nào mà có thể can thiệp bất lợi vào Ứng Dụng hoặc hoạt động của Ứng Dụng; (ii) sử dụng Ứng Dụng không phù hợp với các chính sách về việc sử dụng được chấp nhận của bất kỳ mạng máy tính được kết nối nào, bất kỳ tiêu chuẩn Internet nào được áp dụng và bất kỳ pháp luật áp dụng nào khác, hoặc xem, nghe, tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu không được cho phép theo pháp luật được áp dụng; hoặc (iii) mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc bằng cách khác cam đoan sai về quan hệ của quý vị với bất kỳ người hoặc tổ chức nào.

4.  Bất kỳ phản hồi, ý kiến, hoặc đề xuất nào (“Đề Xuất”) mà quý vị có thể cung cấp liên quan đến các Dịch Vụ là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do sử dụng Đề Xuất đó theo cách mà chúng tôi xét thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với quý vị. Bằng cách cung cấp Đề Xuất, quý vị cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thay đổi, công bố, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối và trưng bày Đề Xuất một cách không độc quyền, không tính tiền bản quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, và hoàn toàn có thể cấp phép sử dụng thứ cấp trên toàn thế giới trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Quý vị cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà quý vị gửi liên quan đến Đề Xuất nêu trên.

 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.  Quý vị xác nhận rằng các Dịch Vụ có chứa thông tin, dữ liệu, phần mềm, ảnh chụp, đồ họa, video, văn bản, hình ảnh, kiểu chữ, âm thanh, và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội Dung”) được bảo hộ theo quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác, và các quyền này có hiệu lực và được bảo hộ trong tất cả các hình thức, phương tiện truyền thông và công nghệ hiện đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển về sau. Quý vị xác nhận rằng toàn bộ Nội Dung nêu trên thuộc sở hữu riêng của Công Ty và/hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi. Quý vị không được sửa đổi, gỡ bỏ, xóa, tăng cường, bổ sung, công bố, truyền tải, tham gia vào việc truyền tải hoặc bán, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ Nội Dung nào, cho dù là toàn bộ hoặc một phần.

2.  Không có nội dung nào trong các Điều Khoản cho quý vị quyền sử dụng tên của Công Ty hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền, và các đặc điểm thương hiệu đặc trưng khác của Công Ty, và quý vị không được sử dụng các nội dung nêu trên khi chưa có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

3.  Quý vị sẽ chỉ được phép tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu cho các mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện là quý vị không sửa đổi các Tài Liệu và chúng tôi hoặc các chủ sở hữu quyền tác giả có liên quan nắm giữ toàn bộ quyền tác giả và thông báo về sở hữu riêng  trong các Tài Liệu.

4.  Các bên thứ ba không được phép sử dụng các dịch vụ và nội dung – dù chỉ là nội dung chiết xuất - cho mục đích thương mại là bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến hành động pháp lý.

 

GIÁ VÀ SẢN PHẨM

1.  Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng giá, thông tin chi tiết và kích thước của các sản phẩm trên trang web này luôn được cập nhật. Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và tất cả các đơn hàng phải được Công Ty chấp nhận theo toàn quyền quyết định của mình và lượng hàng sẵn có.

2.  Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng các sản phẩm được hiển thị trên Ứng Dụng đều có hàng. Nếu trong từng thời kỳ sản phẩm không còn hàng, Công Ty bảo lưu quyền đề nghị cung cấp những sản phẩm thay thế cho khách hàng mà tương tự về giá trị và phân khúc hoặc giữ toàn bộ đơn hàng cho đến khi các sản phẩm hết hàng có hàng trở lại trước khi giao đơn hàng cho quý vị.

3.  Giá tính cho các giao dịch mua bán trên trang web này có thể khác với giá được tính trong cửa hàng của chúng tôi.

4.  Giá được tính là mức giá được áp dụng vào ngày đơn hàng được xác nhận.

5.  Tất cả các đơn hàng đều phải được xác nhận về lượng tồn kho cuối cùng và Công Ty bảo lưu quyền từ chối đơn hàng trong trường hợp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được yêu cầu không có sẵn. Trong trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo đơn hàng của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua điện thoại hoặc thư điện tử.

6.  Tất cả các hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên Ứng dụng này chỉ cho mục đích minh họa để giúp khách hàng nhận ra các sản phẩm. Kích thước, kích cỡ và màu thực tế của các sản phẩm có thể khác.

7.  Quý vị có trách nhiệm bảo đảm rằng các Sản Phẩm đầy đủ và phù hợp với mục đích của quý vị và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý vị. Chúng tôi không bảo đảm rằng các Sản Phẩm sẽ đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý vị. Quý vị xác nhận rằng các Sản Phẩm là sản phẩm tiêu chuẩn và không được chế tạo riêng để phù hợp với bất kỳ yêu cầu cụ thể nào mà quý vị có thể có.

 

ĐĂNG KÝ VÀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN

1.  Khách hàng phải đăng ký trước khi đặt bất kỳ đơn hàng nào thông qua Ứng Dụng này.

2.  Trong quá trình đăng ký, Quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và mới nhất.

3.  Quý vị cho phép chúng tôi giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng Ứng dụng bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị là quý vị hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho quý vị.

4.  Quý vị có trách nhiệm bảo vệ tên người dùng và mật khẩu mà quý vị sử dụng để truy cập vào các Dịch Vụ và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào được thực hiện bằng mật khẩu của quý vị. Công Ty không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc quý vị không tuân thủ các yêu cầu nêu trên.

5.  Công Ty có toàn quyền quyết định từ chối việc đăng ký của khách hàng tiềm năng và chấm dứt việc đăng ký của bất kỳ khách hàng nào vì bất kỳ lý do nào.

6.  Khách hàng phải thông báo cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của AZONE theo số điện thoại 1900 3029, hoặc cập nhật các thông tin có liên quan theo tài khoản đã đăng ký của quý vị tại Ứng Dụng Của Chúng Tôi ngay khi có thể thực hiện đối với bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin hồ sơ mà quý vị đã cung cấp để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị một cách hiệu quả.

7.  Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với mọi đơn hàng được đặt theo thông tin đăng nhập của quý vị và đồng ý bồi hoàn cho Công Ty đối với tất cả các yêu cầu, bồi thường thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hành động của một người nào đó đặt hàng thông qua trang web này bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của quý vị.

8.  Nếu quý vị phát hiện thông tin đăng nhập của mình bị sử dụng trái phép thì quý vị phải thông báo cho Công Ty ngay lập tức và một cách có hiệu quả.

 

ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN

1.  Một khi quý vị đã lựa chọn sản phẩm mà quý vị muốn đặt hàng thông qua Ứng Dụng Của Chúng Tôi, thì sau đó chi phí mà quý vị phải thanh toán sẽ được hiển thị (trên trang Ứng Dụng) bao gồm cả các khoản thuế, nếu được áp dụng, và bất kỳ khoản phí giao hàng nào được áp dụng.

2.  Việc thanh toán có thể được thực hiện thông qua tiền mặt khi giao hàng (COD), ví điểm, ví tiền trên App AZONE hoặc phiếu quà tặng điện tử (eVoucher).

Ngoài ra, quý vị có thể thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào mà chúng tôi đã nói là chúng tôi chấp nhận, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không bị buộc phải cung cấp hàng trước khi chúng tôi đã nhận đầy đủ khoản tiền bù trừ.

3.  Khi quý vị gửi một đơn hàng cho Ứng Dụng, quý vị thỏa thuận rằng quý vị đã gửi đơn hàng đó theo các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành vào ngày quý vị gửi Đơn Hàng. Quý vị có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất mỗi khi quý vị gửi Đơn Hàng.

4.  Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm cho quý vị cho đến khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng. Một đơn hàng sẽ được thành lập và chúng tôi bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc cung cấp sản phẩm cho quý vị khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng. Việc chấp nhận sẽ diễn ra khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng một cách rõ ràng bằng thư điện tử cho quý vị, dưới hình thức tài liệu thư điện tử được gọi là “Xác nhận Đơn hàng” nêu rõ rằng chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý vị.

5.  Cho đến thời điểm khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý vị, chúng tôi có quyền từ chối xử lý đơn hàng của quý vị và quý vị có quyền hủy bỏ đơn hàng của mình.

 

HỦY BỎ

1.  Công Ty có thể hủy bỏ một đơn hàng nếu sản phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do nào hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà khiến cho một đơn hàng không thể hoàn thành. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị.

2.  Tất cả hành động hủy bỏ đơn hàng do Chúng tôi thực hiện sẽ được hoàn lại tiền dưới hình thức giống như khi việc thanh toán được thực hiện.

3.  Nếu quý vị muốn có thêm thông tin hoặc nhận hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại 19003029.

 

TRẢ HÀNG/HOÀN TIỀN

1. Các trường hợp nhận đổi trả

- Sản phẩm mắc lỗi từ phía nhà sản xuất (hỏng hóc, đổ vỡ sản phẩm, bị lỗi kỹ thuật…).

- Sản phẩm bị hư hỏng, trầy xước do quá trình vận chuyển của nhân viên giao hàng.

- Sản phẩm đã hết hoặc gần hết thời hạn sử dụng.

- Sản phẩm không đúng như yêu cầu của khách hàng do AZONE soạn sai sản phẩm hoặc lấy nhầm tông màu, loại sản phẩm.

- Sản phẩm còn nguyên vỏ hộp, tem nhãn và chưa qua sử dụng.

 

2. Các trường hợp không áp dụng đổi trả

- Sản phẩm quà tặng, các sản phẩm trong chương trình giảm giá đặc biệt.

- Sản phẩm đã quá hạn đổi trả (7 ngày).

- Sản phẩm đã bị bóc tem nhãn, seal nếu có.

- Sản phẩm khách đã thử hoặc qua sử dụng từ 1 lần trở lên.

- Bao bì, vỏ hộp sản phẩm bị hư hỏng, trầy xước do lỗi từ phía khách hàng.

- Sản phẩm không phải mua từ bên AZONE.

 

3. Cách thức đổi trả

- AZONE nhận phản hồi đổi trả hàng hóa trong vòng 7 ngày kể từ khi Khách hàng nhận hàng từ đơn vị giao hàng.

- AZONE khuyến khích Khách hàng nên đến hệ thống Showroom trên toàn quốc để nhân viên có thể kiểm tra hàng hóa và giúp Quý khách lựa chọn và đổi sản phẩm phù hợp và ưng ý nhất.

 

4. Phương thức hoàn tiền và phí xử lý

a. Đối với trả hàng tại hệ thống Showroom

- Đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt: hoàn lại tiền mặt cho khách hàng.

- Đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ ngân hàng: Chuyển khoản sau 3-5 ngày từ ngày Khách hàng trả hàng.

b. Đối với trả hàng tại nhà

- Kể từ khi AZONE nhận lại sản phẩm từ đơn vị giao hàng, trong vòng 3-5 ngày AZONE sẽ chuyển khoản lại cho Khách hàng. Thông tin chuyển khoản phải trùng khớp với thông tin đặt hàng.

- Các đơn hàng đã thanh toán online , AZONE sẽ chuyển lại tiền vào tài khoản mà Quý khách đã sử dụng khi thanh toán đơn hàng.

 

THANH TOÁN

1.  Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng:

 • Tiền mặt khi nhận hàng
 • eVoucher
 • Quy đổi ví điểm trên App AZONE
 • Quy đổi ví tiền trên App AZONE

2.  Tất cả giá của sản phẩm được niêm yết bằng Đồng Việt Nam.

3.  Công Ty có thể trong từng thời điểm đặt hạn mức tín dụng cho khách hàng cá nhân và Công Ty bảo lưu quyền hạn chế bán hàng bao gồm quyền từ chối bán hàng cho bất kỳ khách hàng nào.

4.  Phải thanh toán đầy đủ cho đơn hàng khi đặt hàng và không thể chia thành các khoản thanh toán khác nhau.

5.  Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản thanh toán đối với bất kỳ đơn hàng nào mà không cần phải thông báo trước.

6.  Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi phương thức thanh toán cho các Sản Phẩm được bán trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào thông qua thông báo trên Ứng Dụng, email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác.

7.  Nếu bất kỳ đơn hàng nào đã được thanh toán nhưng đơn hàng đó lại không được chúng tôi chấp nhận, quý vị sẽ được hoàn tiền qua cùng phương thức mà khoản thanh toán đã được thực hiện. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào mà quý vị hoặc bất kỳ người nào có thể phải gánh chịu do bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xử lý khoản tiền hoàn lại nêu trên.

8.  Chỉ có thể quy đổi eVoucher của Chúng tôi cho các đơn hàng đặt trực tuyến trên Ứng Dụng. Không thể quy đổi các phiếu quà tặng và phiếu giảm giá khác trực tuyến. Không thể chuyển nhượng và không được trao đổi hoặc quy đổi eVoucher và eCoupon của AZONE thành tiền mặt.

9.  Có thể sử dụng nhiều eVoucher trong cùng một đơn hàng.

10.  Chỉ có thể sử dụng một eCoupon cho mỗi đơn hàng.

 

GIAO HÀNG

1. Thời gian giao hàng nội tỉnh từ 1 đến 2 ngày, Thời gian giao hàng ngoại tỉnh từ 3 đến 5 ngày.

2. Phí giao hàng: giá trị đơn hàng từ 50 triệu trở lên miễn phí vận chuyển

3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối các đơn hàng được xem là có tính thương mại. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ điều tra và bảo lưu quyền hủy bỏ những đơn hàng đó.

4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mặt hàng bị mất nào đối với những khách hàng yêu cầu đặt hàng của họ bên ngoài nhà của họ, và sau khi đã giao hàng.

5. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị nếu chúng tôi dự kiến rằng chúng tôi không thể đáp ứng ngày giao hàng dự kiến của chúng tôi, nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước quý vị về mọi bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, tiền phí hoặc phí tổn nào phát sinh từ việc giao hàng trễ.

6. Khách hàng chịu trách nhiệm về hàng hóa sau khi ký nhận. Nếu khách hàng tin rằng bưu kiện đã bị can thiệp thì xin vui lòng từ chối ký tên nhận hàng và thông báo cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Chúng tôi.

 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khách hàng tại AZONE sẽ do Chúng tôi và Nhà tiếp thị liên kết của Chúng tôi chăm sóc.

 

 

BẤT KHẢ KHÁNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Thỏa Thuận  này trong trường hợp chúng tôi bị cản trở hoặc ngăn cản thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm sét, hỏa hoạn, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, đình công, bế xưởng, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, bạo động dân sự, thiệt hại nguy hiểm, bất kỳ hệ thống viễn thông hoặc máy tính nào gặp sự cố, việc tuân thủ theo bất kỳ luật nào, tai nạn (hoặc bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ sự kiện nào nêu trên gây ra).

 

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Vui lòng tham khảo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, Chính Sách Về Quyền Riêng Tư là một phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này.

 

LUẬT ÁP DỤNG

1.  Các Điều Khoản Sử Dụng  và việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam mà không tham chiếu đến các quy tắc về xung đột pháp luật của Việt Nam, và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều Khoản Sử Dụng và dịch vụ của chúng tôi sẽ chỉ được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Việc chúng tôi không thực hiện một quyền không cấu thành sự từ bỏ quyền đó. Quý vị không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình.

2.  Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản khác trên Ứng Dụng Của Chúng Tôi. Phiên bản mới nhất của các Điều Khoản Sử Dụng sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đây.

 

----