Malloca MH-04IR S

MH-04IRS

Giá gốc: 32,340,000 đ

25,872,000 đ - 20%

Tính năng cơ bản :
Bếp kính âm 2 điện và 2 từ

Mặt kính EuroKera

Chức năng báo dư nhiệt

Chức năng nhận diện nồi

Chức năng nấu nhanh- Booster cho bếp từ
Công suất: 0.8/1.9KW + 1.2KW + 1.6KW + 2.0KW
(Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 15