Công Trình Chị Mảnh Mã Lò

Ngày đăng: 04:32 PM 05/08/2017 - Lượt xem: 189

Địa Chỉ 114 Mã Lò 

Khối Lượng Giao 

Gạch Lát Nền - Gạch ỐP Tường - Thiết Bị vệ Sinh - Sơn Nước 

 

Facebook